Material Mapper er en data plattform som tilrettelegger for gjenbruk i bygg-og anleggsbransjen. Ved bruk av dataen kan man se hvor, når, hvilke typer og hvilke mengder av byggematerialer som blir tilgjengelig ved riving av bygg.
 • Hvilke bygninger vil ble revet i løpet av de neste 5 årene
 • Hvilke materialer vil bli tilgjengelig etter riving
 • Hvilket kvantum av materialer vil ble tilgjengelig ved rivning av bygningen
 • Hvilke typer bygg skal bli revet
 • Adresse og kontaktinfo til byggherren
 • Estimerer potensielle CO2 utslipp besparelser
 • Kommuner: Tilrettelegge for bærekraftig byplanlegging og CO2 utslipp besparelser
 • Rivere: Spare tid og penger på å estimere pris på anbud
 • Gjenvinner aktører: Vite mengde av gjenbrukbar materialer
 • Eiendomsaktører: Beregner bygningers restverdi
 • Markedsplasser: Få tilgang til store menger gjenbrukbar byggematerialer
 • Datahus: Få tilgang til data til rapporter og statistikk
Ja. Material Mapper kan estimere hvilke mengder av materialer som kan ble gjenbrukt og. Hvilke mengder CO2 utslipp som vil bli spart ved gjenbruk av dette mot å kjøpe nytt
Er Material Mapper en markedsplass?
Material Mapper har kontorene sine i Oslo.
For tiden samarbeider Material Mapper med Oslo kommune og har bygget en plattform for dem. Men innen 2021, så vil alle de store kommunene bli lagt inn i systmet.