Material Mapper

Digital plattform for reduksjon av CO2 i byggebransjen

Markedsplass for overskuddsmasser

Hvilke problemer løser vi

Tilgang til lokal data

Tilgang På Data Om Prosjekter I Nærområdet​

Markedsplass

Behov/overskudd av masser

Sertifikater

CO2 sertifikater på besparelse oppnådd i plattformen

Estimater

CO2 estimater fra avfall i prosjekter

Dataaggregering

Aggregerte data på kommune/bedriftsnivå

Planleggingsverktøy
Estimater av ulike materialer og mengder. Beregnet CO2 utslipp basert på handler gjennomført i plattformen.

Vår motivasjon

Hvorfor gjør vi dette

Fordi i dag opplever vi

  • Høye priser på nye materialer
  • Store CO2 utslipp fra disse
  • Enorme mengder med gjenbrukbare masser som deponeres hvert år
  • Kostnadsbesparende for både kjøper og selger for både penger og CO2

Skalerbarhet

Hvordan gjør vi dette

Data tilgang

Data om alle bygg- og anleggsprosjekter

Prosjektfellesskap

Tilgang for alle prosjektene til å legge inn overskudd/behov av masser

Monitor

Beregner CO2 utslipp basert på handler som er gjennomført i plattformen

Kart oversikt
Data på hvilke bygninger som skal rives, renoveres eller bygges nytt.
Prosjektsamarbeid
Vis frem potensialet til teamet ditt ved å opprette og få tilgang.

Direkte kommunikasjon

Chat mellom prosjekter i plattformen

Oversikt

Bedrifter/kommuner kan få oversikt over utslipp/besparelser fra de ulike prosjektene

Monitor

Beregner CO2 utslipp basert på handler som er gjennomført i plattformen

Estimat på materialer
Estimater på ulike materialer og mengder. Beregnet CO2 utslipp basert på handler som er gjennomført i plattformen.
Planlegg på forhånd
Informasjon på et øyeblikk, få oversikt over massemengder, utslipp/besparelser/handlinger fra de ulike prosjektene.
Direkte kommunikasjon
Øke prosjektkoordineringen med direktemeldinger og tilpassede kanaler.

Partnere

Material Mapper

Sirkulæritet i byggebransjen - Kom i gang her